Eelmisel nädalal lõppes relvainstruktori kursus Kaitseliidu valvuritele

18.12.2023

Viimasel õppenädalal viisid õppurid läbi relvatunde automaatrelvale R20.  Õppurid said relvatunnis olla nii läbiviijate kui ka õppurite rollis.  Kursuse käigus arenesid nii relvainstruktorite kui ka R20 relvakäsitsemise oskused. 

Lisaks viidi läbi automaatrelva test nr 1, kus samuti õppurid olid nii läbiviijad kui ka testitavate rollis. Kõik läbisid test nr 1.  

Kursuse parim oli Eero Kullerkann. 

Eero Kullerkann: „21.11-23.11 ja 12.11-14.11.2023 toimus Kaitseliidu koolis Relvainstruktori kursus. Käsitleti relvatundide ülesehitust, õpetamistehnikaid ja pöörati väga suurt rõhku relvaohutuse drillimisele nii osaleja kui ka relvatundide läbiviija vaatenurgast. Oman eelnevat kogemust instruktorina Kaitseväes, olles läbi viinud nii üksikuid relvatunde kui ka näiteks tervet erialarelva kursust. Olenemata varasemast kogemusest tunnen, et arenesin kursusel väga palju. Kursuse ülesehitus, relvaohutusele rõhumine, kvaliteetsed instruktorid, uued ja tänapäevased relvadrillid ning inimesepõhine lähenemine on midagi, mille võtan vastu vaidlemata kaasa tulevikku. Ning sellele lisaks võin olla täiesti enesekindel, et koolis sisse harjutatud metoodika töötab ja annab tulemusi. Tänud läbiviijatele!“