VÕITLE TARGALT!

Kaitseliidu kooli varakamber

MAAKAITSE KÄSIRAAMAT

Maakaitse käsiraamat on metoodiline väljaõppe juhendmaterjal Kaitseliidu allüksustele maakaitse ülesannetes. Siin käsitletakse peamiselt olulisi kollektiivseid tehnikaid ja toiminguid, mille kombineerimine õigel ajal ja soodsal maastikul võimaldab saavutada hea taktikalise tulemuse. Raamat on paberkujul saadaval Kaitseliidu e-poest.

PATRULLIJA TASKURAAMAT

Patrullija taskuraamat on tuletatud Maakaitse käsiraamatust (2021). Taskuraamat on mõeldud praktiliseks abivahendiks Kaitseliidu maakaitse üksuse juhile ja liikmele maastikul.
Raamat on tehtud välivormi pükste küljetaskusse mahtuvaks ja seda on hea kasutada välioludes planeerimisel ning harjutustel järje pidamiseks. Välioludes kasutamiseks kaitse seda veekindla kotiga. Raamatut saab soetada Kaitseliidu e-poest,  militaarvarustuse poodidest Reorg ja relvad.ee

ARENDUSTEGEVUS

Sõjapidamine on pidevas arengus nii relvastuses, varustuses kui ka taktikates. Selleks, et võitluses hiljem mitte teiseks jääda, tuleb ka meil ennast pidevalt kursis hoida arengutega ning tegelikult püüda vastaspoolest ees olla.

See rubriik keskendub nii Eestis kui mujal toodetud lahenduste tutvustamisele sõjapidamise ja selle väljaõppe valdkonnas. Peamine eesmärk on ühes kohas tutvustada  Kaitseliidu malevatele, kuid ka meie partneritele, mis on saadaval või ka tulemas, et oma väljaõppe ja ka valmiduse taset tõsta. 

Kuna tootearendus on kulukas tegevus, siis on üks meie eesmärkidest ka tutvustada nutikaid Eesti arendajaid, kelle prototüübid ja valmis lahendused võivad vajada rahalist toetust või partnerit, et teha kvaliteedis või kvantiteedis järgmine samm edasi. Tihti on hea idee takistuseks tootmisvõimsuse nappus, kuid peamine hoo peataja on keerukus murda ennast ekspordimaailma. Eesti turg on paraku väike ja ainult sellele keskendudes paljude lahendustega ellu ei jää.

Selles mõttes on see rubriik siin ka hooandja, et aidata kontakti saada samade huvide ja ideedega inimestel ning arendada neid tooteid veelgi paremaks.

AJAKIRI KAITSE KODU!

Kaitseliidu ajakirja Kaitse Kodu! pakub lugemisrõõmu nii tõsisele sõjandusfanaatikule kui lihtsalt riigikaitsehuvilisele. Ajakiri on leitav nii veebis kui malevates. Kel pole aga mahti ajakirja mööda ilma taga ajada, saab selle Express Posti kaudu koju tellida. Aastatellimus maksab vähem kui 3 eur.

AJAKIRI SÕDUR

Kaitseväe ajakirja Sõdur Ajakiri Sõdur ilmub kuus korda aastas ja selles avaldatakse ekspertide analüüse ja kirjutisi sõduritest ja sõdadest, relvadest ja varustusest, liitlastest ja ka meie vastastest. Traditsioonidega ajakiri alustas ilmumist Vabadussõja ajal, 1919. aastal ja on harinud Eesti inimesi sõjanduse vallas uuesti alates 1992. aastast. 

ACADEMIA MILITARIS

Academia Militaris on Kaitseväe Akadeemia uus sõjaväelist kõrgharidust tutvustav ja KVA tegevust jäädvustav ajakiri, mis on lisaks kooliperele ja vilistlastele mõeldud ka ajateenijaile ohvitseri ja allohvitseri elukutse tutvustamiseks ning laiemalt akadeemilistele kodanikele, kes tunnevad huvi militaarvaldkonna vastu.

SÕDURILEHT

Sõdurileht on 1994. aastast ilmuv kaitseväe ametlik häälekandja, mis kajastab kaitseväelaste teenistust nii sõnas kui pildis.Sõdurilehe nime alt avaldatakse kuni tänaseni paberkujul ajalehte, mis koostatakse ja avaldatakse ajateenijate poolt. Ajalehte saavad lugeda kõik ajateenistuses olevad sõdurid.

E-ÕPPE portaal ILIAS

Eesti Kaitseväe e-õppeportaal ILIAS asub aadressil ilias.mil.ee. E-õppe puhul ei ole tegemist eraldi õppevormiga, vaid õppeprotsessi kaasajastamisega. Eesti Kaitseväes on ILIAS kasutusel aastast 2005.
Iliase keskkonnas asuvad ka Kaitseliidu kursused, millele pakub tehnilist tuge Kaitseliidu kooli haridustehnoloog.

Kaitseväe Akadeemia lõputööd

Andmebaasis avaldatud KVÜÕA lõpu- kraadi- ja uurimistööde autorid on avaldamiseks oma nõusoleku andnud.
Avaldatud töid pole lubatud reprodutseerida ja levitada!
Tööde kasutamisel teaduslikel või pedagoogilistel eesmärkidel tuleb autoritele viidata.
NB! Osa töödest võib olla asutusesiseseks kasutamiseks.

Sisekaitseakadeemia magistritööd

Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppes on kaitstud mitmeid teadustöid, mis on olulised nii sisejulgeoleku valdkonnas kui ka Kaitseliidu teemadel. Osad magistritööd on juurdepääsupiiranguga, nendega tutvumiseks tuleb täita avaldus ja esita see akadeemia rektorile kinnitamiseks. 

KASULIKKU JA HARIVAT LUGEMIST