Edukuse tagavad hea väljaõppe saanud juhid

10.06.2024

Nädalavahetusel lõpetasid 23 tegevliiget Juhtimine praktikas 2 kursuse, mis oli selle aasta neljas kursus. Neist kaks korraldati veebruarikuus Nooremallohvitseri kursuse õppuritele. Esimesse poolaastasse  mahtus veel ka kaks Juhtimine praktikas 1 kursust.

Juhtimine praktikas 1 ja 2 kursused on keskendunud inimkeskse juhtimise pädevuste tõstmisele, sest Kaitseliidu ülesannete täitmise edukuse nii rahu- kui sõjaajal tagavad hea väljaõppe saanud otsustusvõimelised juhid, kes on ülesande lahendamisel valmis vastu võtma otsuseid, tundes ära ja maksimaalselt kasutades tekkivaid võimalusi ning arvestades olemasolevat inimressurssi. 

Ülesandepõhine tegutsemine Kaitseliidus tugineb arusaamal, et lahinguväljal on otsustavaks teguriks inimene. Sellest tulenevalt on üheks põhiteguriks allüksuse juhtimisel inimesekeskne lähenemine. Allüksuse juhi roll eeldab teadmisi inimese- ja grupikäitumisest, head meeskonnatöö tagamise ja kvaliteetsete otsuste vastuvõtmise protsesside tundmist. Juhtimine sisaldab oskust mõjutada ülesande täitmise protsesse inimese mõjutamise kaudu. Juhtide väljakutse on isiksuste oskuslik sobitamine ja meeskonnaks vormimine, probleemide lahendamine ja konfliktide summutamine, et meeskonnaliikmed reaalselt tegevusi ellu viiks. 

Juhi edukus sõltub tema valmisolekust võtta vastu kaalutletud otsuseid. Otsuseid tuleb teha nii ülesandega tutvumise ja tegevuskäigu planeerimise kui ka ülesande sooritamise käigus ning tulemuste hindamisel ja uute tegevusplaanide tegemisel.

Teisel poolaastal ootab ees veel neli kursust.