Relvainstruktori kursus Kaitseliidu valveteenistuse ülematele

25.11.2023

Kaitseliidu koolis algas relvainstruktori kursus Kaitseliidu valveteenistuse  töötajatele – valvekompaniiülematele ja rühmaülematele.  Eelnevalt läbiti e-õppemoodul ILIAS´e keskkonnas ja sel nädalal tuldi kokku Kaitseliidu kooli, et enda oskusi ja teadmisi praktikas rakendada. Kursusepäevad olid pikad ja töised. Kursuse eduka lõpetamise järel ootab õppureid laskeinstruktori I taseme kursus juba uuel aastal. 

Kaitseliidu valveteenistus on kutseline Kaitseliidu rahuaja süsteem, mille eesmärk on valvata Kaitseministeeriumi, Kaitseväe ja Kaitseliidu territooriume ja vara. 

Kaitseliidu valveteenistuse tegevuse eesmärgiks on riigikaitseobjekti või riigikaitse eesmärgil kasutatava vara ja selle ümbruse jälgimine ründeohu või ründe avastamiseks, õigusrikkumiste ärahoidmiseks või takistamiseks ja ohu kõrvaldamiseks ning jõumeetmete võtmiseks valvatava objekti või vara puutumatuse tagamiseks.