Relvainstruktori kursus jätkuvalt populaarne

24.01.2024

Kaitseliidu koolis algas järjekordne relvainstruktorite kursus, mis on suurim eelnevatest kordadest. Kursusele võeti kaitseliitlasi igast maakaitseringkonnast ja üks õppur on ka Kaitseväest. Vaatamata sellele, et kursusele pääses üle kahekümme õppuri, jäi „ukse taha“ ikkagi 40 kandidaati.

Kursusest õppuri, NKK liikme Marge Kelder´i pilgu läbi: “ Nädalavahetus algas automaatrelva test 1-ga. Ei mingit niisama istumist,  vaadati tulevaste instruktorite enda oskusi, et võrrelda neid kursuse lõpus toimuva testi sooritusega. Edasi jätkati teoreetilise osaga, kus instruktorid jagasid õppuritega põhjalikke teadmisi, kuidas läbi viia relvatundi. Kõik instruktorid olid suurte õpetamiskogemustega ning suutsid oma ainulaadset lähenemist teemasse põnevalt edasi anda. Õpetati koolituskaarti koostama, töötati läbi SDIP meetod ning tehti ka demotund, et juhtida õppurite tähelepanu sellele, mida võib teha tunnis, mida mitte. Rõhk oli sõnadel SDIP ja ohutus.

Suhtlus oli avatud ja õppurid said nautida mitmekülgset kogemust erinevate instruktorite käe all. Kursus jagati väiksemateks gruppideks, et tõhustada õppimist. Iga grupp sai endale instruktori, kelle käe all lihviti oma oskusi.

Nädalavahetus möödus kiirelt, kuid intensiivselt. Kõik said teha oma esimese tunni, millele anti koheselt ka põhjalik tagasiside. Pannes kõik ideed ja mõtted märkmikusse suunduti koju, et hakata ette valmistama kodusteks töödeks antud ülesandeid.“