VÕITLE TARGALT!

Lõppes Kaitseliidu kooli relvainstruktori kursus

15.04.2024

Relvainstruktorite kursuse viimasel nädalavahetusel oli põhirõhk jao eriala relvade relvatundide läbiviimisel ja lisaks relvatesti nr 1 läbiviimine ja sooritamine automaadist R20. Relvatest nr 1 tulemused olid väga head. Erialarelvadeks olid granaadiheitja Carl-Gustav M4, kuulipilduja NEGEV-7 ja täpsuspüss M-14TP2.

Edaspidi kohtume juba laskeinstruktori I taseme kursusel.

Kursuse parimaks sai Tallinna maleva kaitseliitlane Martin Kadai. Loe tema tähelepanekuid kursusest:

„Püssi põõsasse ära viska!

Selle õppetunniga (loomulikult ülekantud tähenduses) algas minu teekond Kaitseliidu kooli selle aasta relvainstruktori kursusel (RIK), sest varasemalt olin kursusele pääseda proovinud oma mäletamist mööda juba viis korda. Lõpuks tasus järjepidevus ja sihikindlus kuhjaga ära.

Julgustan kõiki huvilisi olema samamoodi järjepidevad ja sihikindlad, sest neid omadusi on teil vältimatult vaja ka kogu kursuse kestel ning need tulevad kahtlemata kasuks ka edaspidi relvainstruktorina. Lisaks soovitan igaühel läbi mõelda sellel kursusel osalemise motiivid. RIK ei ole kindlasti lihtne kursus, mida on hea ära teha või kursus, kuhu tulla pelgalt iseenda teadmisi parendama. Kursuse raskuskese on õppida hästi õpetama – see on palju enamat, kui ehk esmapilgul tundub.

Kursusele tulles ei olnud mul kindlaid ootusi, kuid mul oli kindel motiiv – panustada edaspidi oma kodumalevas kvaliteetsesse relvaõppesse. Mis mind selle kursuse jooksul kõige rohkem üllatas, on tõsiasi, et ühe hästi õnnestunud relvaõppe taga on väga palju – instruktori põhjalik ettevalmistustöö, oma oskuste täiendamine ja arendamine läbi korduva harjutamise ning õiged hoiakud. Hea relvatund tähendab, et instruktor valdab ise suurepäraselt teemat; annab seda edasi sobivaid õppemeetodeid ja -vahendeid kasutades; loob huvitava ja paeluva õpikeskkonna; järgib oma tunni struktuuri, eesmärki ja ettenähtud aega; sõnastab õpiväljundid ja hindab nende saavutamist; motiveerib ja annab tagasisidet. Ah jaa, lisaks võiks instruktor olla hea ja karismaatiline esineja, enesekindel, loov ja paindlik jne jne. Tundub ju lihtne!?

Õpetamine ongi nõudlik tegevus. RIK annab teile kätte relvainstruktorina tegutsemiseks põhiteadmised, aitab vajalikke oskusi arendada ja hoiakuid kujundada. Kõik järgnev tuleb iseseisvalt saavutada pidevalt praktiseerides, et olla hea ja saada järjest paremaks.

Hea kursuse lõpus tekib alati teatud kahjutunne, et see läbi saab. Minu jaoks on möödunud kursus olnud avardav igas mõttes ning näide hästi läbimõeldud ja korraldatud õppetegevusest. Olen saanud palju uusi teadmisi, arendanud oma oskusi, lisaks kuhjaga näpunäiteid ja materjale, et edaspidi iseseisvalt relvaõpet läbi viia. Kursuse õhkkond on väga töökas, kursuslased sõbralikud, asjatundlikud ja kõrgelt motiveeritud, instruktorid on toetavad, kuid ausalt konstruktiivsed. Olen saanud kursuselt mitmeid uusi tutvusi ning minu huvi ja motivatsioon relvainstruktorina tegutsemise vastu on veelgi suurem.

Suur tänu kursuseülemale, instruktoritele ja kõigile kaas-kursuslastele õpetamast!”