VÕITLE TARGALT!

Kaitseliidu kooli uus pealik on major Margo Sai

03.05.2024

Reedel, 3. mail oli Kaitseliidu koolis pidulik sündmus – poolteist aastat kooli juhtinud major René Toomse andis pealiku kohustused üle senisele väljaõppeülemale major Margo Saiale.

Pidulik kooli lipu üleandmine toimus päikeselisel pealelõunal Kaitseliidu kooli õuel. Major Toomse andis kooli lipu Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tammele, kes selle siis omakorda uuele kooli pealikule major Margo Saiale üle andis. Lisaks Kaitseliidu kooli perele olid sündmusest osa saama tulnud mitmete Kaitseliidu üksuste esindajad nii malevatest üle Eesti kui peastaabist.

Major Toomse aeg on olnud koolis ülimalt intensiivne ja küllap mõnigi kolleeg on tundnud, et tema ideedega on olnud kohati raske sammu pidada.  Üks esimesi muudatusi, mille kallale major Toomse pealikuna asus, oli koolile uue igati kaasaegse kodulehe loomine – juba rohkem kui aasta on kooli koduleht justkui uues ajastus. Toomse juhtimisel on uueks saanud Kaitseliidu kooli põhimäärus, uuendatud sisekorrareeglid ning kinnitatud õppekorralduse eeskiri. Viimatine suurem töö, mida major Toomse pealikuna vedas, oli rühmajuhtkonna kursuse õppekava, mis tänaseks on saanud ka KVA-st heakskiidu.

Major Margo Sai on Kaitseliidu koolis väljaõpet planeerinud ja juhtinud üle kolme aasta, mistõttu tunneb ta kooli igat tahku. Ta on Kaitseliidu tegevliige alates 1997. aastast ning olnud ka vabatahtlikuna erinevate tasemete juht. Lisaks tegevväelasena riigi teenimisele on major Sai olnud juba aastaid aktiivne gümnaasiumiõpilastele riigikaitseõpetuse andmisel.

Major Margo Sai: „Täna Teie ees seistes olen täis optimismi ja põnevust ning valmis eesseisvateks väljakutseteks. Kuna olen siin töötanud üle 3 aasta, siis minule 100 päeva sisselamiseks vaja ei ole. Kool on ka varasemast tuttav, sest olen lõpetanud rühma ja kompanii ülema kursuse vastavalt 2002 ja 2005 aastal vabatahtliku kaitseliitlasena.

Tuleviku suunad: Väljakutseid saab palju olema. Jätkuv juhtide õpe Kaitseliidus, reservväelaste taseme- ja täiendkoolitus, drooni valdkonna arengu toetamine läbi instruktorite koolitamise.

Lõpetuseks tahan avaldada oma tänu kooli asutajatele, töötajatele ja eelnevatele pealikele.

Tänan usalduse eest ja teeme koos kooli ja Kaitseliidu suureks! Elagu Kaitseliit, Elagu Eesti!“

Kaitseliidu kooli pere soovib major René Toomsele edu uutel radadel ja vastsele kooli pealikule major Margo Saiale jõudu ja tarkust Kaitseliidu kooli juhtimisel!