VÕITLE TARGALT!

Kaitseliidu kool sai 23-aastaseks

01.03.2024

Veebruari viimasel päeval tähistasime Kaitseliidu kooli 23-aastaseks saamist. Sel puhul kutsusime Alu mõisa piduõhtule lisaks kooli teenistujatele mitmeid kooli tegevusega seotud inimesi – nii neid, kes olnud kooli sünni ja kasvamise juures või kes aastate jooksul kooli toetanud, kui neid, kes täna aktiivselt meie kursuste õnnestumisele kaasa aitavad. Kohal olid ka endine Kaitseliidu ülem kindralmajor Riho Ühtegi ja värskelt temalt teatepulga üle võtnud kindralmajor Ilmar Tamm.

Nagu traditsiooniks saanud, algas sünnipäev kooli lipu saali toomisega ja hümni laulmisega, mille järel sai sõna kooli pealik major Rene Toomse. Tema järel astus õnnitlemiseks ette Kaitseliidu ülem kin-mjr Ilmar Tamm. Sõna võttis ka kin-mjr Riho Ühtegi, kelle kõne keskendus sellele, et kool peaks olema innovatiivsuse keskus, kus inimesi õpetatakse mõtlema tulevikku suunatult. Ta ütles ka, et on tundnud kõiki kooli pealikke, kes on olnud väga erinevad, kuid samas see erinevus on andnud võimaluse koolil pidevalt edasi areneda.

Seejärel tunnustati kooli tegevust toetanud instruktoreid ja kooli teenistujaid. Endine Kaitseliidu ülem kin-mjr Riho Ühtegi sai tänuks Kaitseliidu kooli eriteeneteristi. Kaitseliidu kooli teeneteristi said mjr Margo Sai, v-vbl Jaak Kukk, vbl Lauri Tanner, Sten Auväärt, Janno Kütt, Karl-August Roost, Alfred Hallika, Juhan Uus, Villiko Nurmoja ja Raido Saremat. Kaitseliidu kooli teenetemedal oli määratud Troeles Sundwallile.

Piduliku laua kattis JAHH Catering ja õhtu edenedes esines Mihkel Raud, kuid mitte lauluga nagu enamus oleks vast eeldanud, vaid lõbusa õpetliku stand-up etendusega. Õhtu hilisemal tunnil lõikas kooli pealik lahti tordi ja nagu ikka – mõõgaga!

Täname kõiki õnnitlejaid! Eriline tänu kõigile meie instruktoritele ja õppuritele, kes Kaitseliidu kooli taset kõrgel aitavad hoida!

Koolipere poolt lähevad tänusõnad ka st-vbl Siim Tambaumile, kes kooliveeblina meie uhke sünnipäevapeo korraldas.