VÕITLE TARGALT!

Juhtimine praktikas kursustel õppis üle 200 inimese

20.11.2023

Nädal tagasi said Juhtimine praktikas 1 kursuse tunnistuse 24 Kaitseliidu tegevliiget. Juhtimine praktikas 1 kursus on mõeldud Kaitseliidu kõigi allüksuste vabatahtlikele juhtidele,  lepingulistele töötajatele ja tegevväelastele. Koos värskete lõpetajatega on 2023. aastal koolitatud Juhtimine praktikas 1 ja 2 kursustel kokku üle 200 inimese, neist viis Kaitseliidu töötajat. Teiste seas oli üks kursus spetsiaalselt Tallinna ja Tartu (kui suurimate malevate) tegevliikmetele ja teine Naiskodukaitse juhtidele. Ees ootab veel kaks kursust Nooremallohvitseri kursusel osalejatele.

Meeskondi tõhusamalt tegutsema suunavaid tarkusi sisaldavad kursused on üldjuhul organisatsiooni juhtidele vabatahtlik täiendõpe. Kohustuslikud on juhtimiskursused Kaitseliidu kooli Nooremallohvitseri (NAK) kursusel osalejatele. Juhtimine praktikas 1 ja Juhtimine praktikas 2 kursused on NAK kursuse lahutamatud osad.

Kursused on tegevliikmete seas kõrgelt hinnatud ja tahetud, sest organisatsioonikultuuris on levimas ühiskonnaski kõneaineks olevad juhtimisväärtused – ükski ülesanne ei saa ideaalselt täidetud, kui juht ei oska väärtustada ega kaasata oma meeskonna liikmeid. Juhi vastutus on täita ülesanne, võtta vastu otsuseid, kuid juhi tööks on töö inimestega. Seda tuleb teha nii, et jao, rühma, jaoskonna, ringkonna ja meeskonna liikmed tahaks anda endast parima. Kui inimene tunneb end juhtimissituatsioonis väärtustatuna, tahab ta ka leida eesseisvates olukordades endast üles parima pingutuse, et tulemus saaks tõhus ja kindel.

Juhtimine praktikas kursused pole mugavad kursused, sest kõigil õppuritel tuleb lisaks kuulamisele ja juhtimisvõtete üle arutlemisele korra ka ise gruppi juhtida. Ehkki esimese hooga võtavad mitmed õppurid seda justkui kontrollina, tõdevad nad toetavate treenerite toel õige pea, et just see osa kursusest on kõige kasulikum õppimise koht. Iga inimene saab tagasisidet nii grupilt kui treenerilt just enda tugevuste ja arenguvajaduste kohta. Selline personaalne ja praktiline lähenemine mõjub kõige arendavamalt.

Mõned näited kursuse tagasisidest:

„Kursus oli läbimõeldult üles ehitatud ja täitis minu jaoks eesmärki saada paremini aru juhtimisega seotud protsessidest ning tähelepanu nõudvatest aspektidest. Samuti sain endale hulganisti tööriistu, mida edaspidi katsetada ja harjutada.“

„Oli äärmiselt positiivne ja hea meel saada palju teadmisi ning praktilist ülesannete lahendamist. Kursus oli hästi struktureeritud ning gruppides töötamine andis igaühele võimaluse maksimumina osaleda.“

„Enne kursust olen juhtimist nii endas kui teistes vaadanud rohkem kui annet, mida ühel või teisel inimesel loomu poolest on. Lisaks sellele olen nüüd peale kursust veendunud, et juhtimisele on võimalik süsteemselt läheneda ja seda saab avatud lähenemisega igaüks õppida ja üles ehitada.“

„Väga kasulik kursus, võiks vist öelda, et üks parimaid juhtimise alaseid kursuseid, mida olen läbinud.“

Kursus on omamoodi kasvulava ka neile Kaitseliidu liikmetele, kes seal õpetamas-treenimas käivad. Aasta jooksul on Juhtimine praktikas 1 ja 2 kursustega seotud olnud 20 erinevat koolitajat-treenerit. Kõik nad on samuti Kaitseliidu tegevliikmed, kes läbinud vastavad koolitused. Tänu kursuslaste tagasisidele ja kogemuse mõtestamisele, arenevad iga kord ka kursuse läbiviijad, tõstes niimoodi Kaitseliidu üldist taset inimesekeskse juhtimise kultuuri viljelemisel.

Juhtimisalasele väljaõppele Kaitseliidu koolis panevad sel aastal punkti kaks Juhtimine praktikas 1 kursust, mis toimuvad 1.-3. detsembrini ja on korraldatud spetsiaalselt Nooremallohvitseri kursusel õppijatele.

Uuel aastal uued võimalused õppida.

Pildid 10.-11. novembril peetud kursuselt