Juhtimiskursus on praktiline

29.01.2024

Kaitseliidu kooli Inimvara arendamise õppesuuna juhtimise kursused kannavad nime „Juhtimine praktikas“.  28. jaanuaril lõppenud „Juhtimine praktikas 2“ kursusel ühes aruteluringis keerutasid koolitajad ja õppijad koos mõtteid selle üle, milline on juhi teadvustatud käitumise ja juhtimistegevuste etappidesse jagamise seos. Kuidas uusi teadmisi teadvustatult kasutada? Mis teeb kursuse praktiliseks?

Esiteks õigustab kursuse nime asjaolu, et õpitavad tarkused saavad praktikasse sel samal kursusel – tegemist pole pelgalt uute teadmiste kuulamise ega nendest rääkimisega, vaid aruteludele järgneb (vahel ka eelneb) samal teemal praktiline harjutus, kus õppur uut teadmist kohe ka rakendada saab. Teiseks pole teooriate käsitlemine ka lihtsalt nendega tutvumine, vaid iga teooriaga tuleb kaasa tegevuste loetelu (nagu juhend), millel siis hiljem saab kasvõi näpuga järge ajada ja niimoodi uut oskust elus lihvida.  Uusi mudeleid pakub kursuse sisu, kuid mitmed juhised saavad loodud ka õppurite endi poolt ülesannete lahendamise käigus – ikka ühel eesmärgil, et uued teadmised oleks hiljem rakendatavad, praktikas ellu viidavad. Näiteks „Juhtimine praktikas 2“ kursusel kirjeldatakse ära täpsed etapid, kuidas koosolekuks valmistuda, seda läbi viia ning otsustest kinni pidada. Õppurid saavad kaasa ka universaalse mudeli, mille abil probleeme lahendada, selge meelespea, kuidas inimesi lepitada, lihtsa mudeli, kuidas arenguvestlus muuta tõhusaks meetmeks inimeste toetamisel jne.

Kursuse lõpetajad teavad, et juhina saab kogu tähelepanu ja teadlikkusega olla olukorra keskel ja seda lahendada, kui sul on ees konkreetne (etappideks jaotatud) juhis, mida teha. Muidugi ei piisa ainult juhisest, mis annavad vastuse vaid küsimusele – Mida juht peab tegema? Iga meelespeas kirjas oleva punkti taga on teatud olulised meeleseisundid, teadmised, oskused, hoiakud, psühholoogilised mõjud, kindlad viisid ning põhjused, miks nii on hea teha. Neid viimati loetletud väärtusi ehk vastust küsimusele „Kuidas?“ ja „Miks?“  õpitakse koostöös teistega ehk kursusel osaledes. Kui uued teadmised on mõtestatud, siis kasvabki teadlikkus neid praktiliselt rakendada.

Kaitseliidu kooli „Juhtimine praktikas 2“ kursuse lõpetasid 28. jaanuaril 18 Kaitseliidu tegevliiget ja neli töötajat.