Droonioperaator-instruktorite intensiivne õpe

20.05.2024

Droonioperaator-instruktori kursus jätkub intensiivse väljaõppega, kus osalejad harjutavad droonide kasutamist erinevates tingimustes. Kursuse käigus tegutsetakse nii kinnisel maastikul, hoonestatud alal kui ka kaevikuliinis punkrites, kus õppurid rajavad positsioone ja harjutavad meeskonnatööd.

Väljaõppe käigus täidavad meeskonnad ülesandeid, kus droonidega teostatakse maa-ala patrulli, jälgitakse liikuvat ja statsionaarset vastast ning drooni videopildi edastusega toetatakse juhtimispunkti, tagades sellega neile olukorrateadlikkuse. Samuti peab droonioperaator olema võimeline protseduure järgides vastase positsioonidele tellima kaudtuld ning vajadusel seda korrigeerima, mis võimaldab kiiremaid ning tõhusamaid rünnakuid, minimeerides sellega viivitusi ja oma vägede ohtusattumist.

Meeskonnad peavad üles näitama vastupidavust, hoides rutiine ja tagades pideva ööpäevaringse vaatluse. Kursusele lisab väärtust asjaolu, et iga kord avaneb palju uusi õppimisvõimalusi, mis põhinevad varasematel ja praktiliste harjutuste käigus saadud kogemustel ning õppurite ja instruktorite vahelisel tagasisidel, mis tagab nii õppurite kui ka väljaõppe pideva arengu.

Kursus läheb edasi, pakkudes osalejatele võimalust arendada kriitilisi oskusi, mis on vajalikud kaasaegses sõjapidamises ning julgeoleku tagamises. Kursuse praktiline suund toetab tulevaste instruktorite arengut, mis on oluline droonivõimekuse arendamisel kogu riigis.