VÕITLE TARGALT!

Relvainstruktori kursus (RIK)

Toimumise aeg:

Kaitseliidu kool korraldab relvainstruktori kursuse õppenädalavahetused alljärgnevatel kuupäevadel:
1. nv 13.-15. jaanuar 2023
2. nv 10.-12. veebruar 2023
3. nv 10.-12. märts 2023
4. nv 14.-16. aprill 2023

Registreerumine kursusele toimub tegevliikme maleva kaudu ning algab kaks kuud enne ja lõpeb kolm nädalat enne kursuse algust.

Sihtgrupp:
– Rühmaülem
– Rühmavanem
– Jaoülem
– Instruktor, sõltumata ametikohast.

Eeldusnõuded:
– Instruktorikursus või koolitaja algõppe kursus

Tulemus: 
Kursuse läbimisel suureneb Kaitseliidus relvainstruktorite hulk, kes suudavad anda edasi kvaliteetset ja tulemuslikku relvaõpet kaitseliitlastele, see läbi suurendades ja parendades üksikvõitleja ja allüksuse lahingulist ettevalmistust.  
NB! Relvainstruktori kursus on eelduseks osalemiseks laskeinstruktori I taseme kursusel

Kursuse sisuga seonduv teave: