VÕITLE TARGALT!

vanemveebel Taavi Vaher

Instruktor
E-mail: taavi.vaher @ kaitseliit.ee

Kaitseliidu tegevliige aastast 1996. Enamuse teenistuse ajast olen tegelenud kaitseliitlaste sõjalise väljaõppe läbiviimisega. Minu jaoks on oluline, et aeg, mida kaitseliitlased pühendavad enda vabast ajast, peab olema väljaõppe seisukohast efektiivne ja eesmärgipärane.

Kooli instruktorina:

 • Planeerin ja viin läbi kursusi
 • Koostan ja hindan ümber õppekavasid

Kursuseülemana:

 • Relvainstruktori kursus
 • Laskeinstruktori 0 taseme kursus
 • Laskeinstruktori I taseme kursus

Haridus:

 • Kaitseväe Võru Lahingukool 2009
 • Haapsalu Gümnaasium 1994

Tasemeõpe:

 • 2015 Vanemallohvitseri keskastmekursus
 • 2001 Nooremallohvitseri baaskursus

Täiendõpe:

 • 2014 Püstolkuulipilduja Mini-Uzi taktikalise laskmise koolitus (SKA) 
 • 2012 Võitlusgrupi instruktori kursus 
 • 2011 Snaipri eriala baaskursus 
 • 2010 Jaosnaipri instruktori kursus 
 • 2010  Andragoogika põhimõtete rakendamine Kaitseliidu õppeprotsessis (TLÜ) 
 • 2010 Staabi- ja erialaõppe moodul (KVÜÕA) 
 • 2009 Transpordilogistika (TTK) 
 • 2006 Demineerimisalane kursus (PäA) 
 • 2004 Suvine ja talvine ellujäämisväljaõpe 
 • 2004 Riigikaitse eriseminar (KMin) 
 • 2004 Laskeinstruktori kursus  
 • 2004 Laskeinstruktori kursus Carl-Gustavi erialal 
 • 2003 Pioneeri kursus (Rootsi armee) 
 • 2003 Inimese otsimine maastikul (Politseiamet)  
 • 2002 Reservjalaväe rühmaülema kursus teoreetiline õpe (KVÜÕA)