VÕITLE TARGALT!

PIONEERI kursus

Toimumise aeg:

Järgmine kursus algab 2024 jaanuaris. 

Registreerumine kursusele toimub tegevliikme maleva kaudu ning algab kaks kuud enne ja lõpeb kolm nädalat enne kursuse algust.

Sihtgrupp

Pioneerijao  ülem  ja  pooljaoülem,  pioneerirühma  juhtkond ja teiste Kaitseliidu  poolt ettevalmistatavad üksuste ülemad, kellel on teenistusest lähtuvalt vajadus selle eriala järele.

Üldeesmärk

Kursuse eesmärk on luua eeldused, et Kaitseliidu pioneerijaod on võimelised täitma ülesandeid maksimaalselt hästi lähtuvalt allüksuse põhivõimetest.

Taotletav pädevus

Kursuse läbinu on võimeline juhtima pioneerijagu ja planeerima selle tegevust.

Õppekava kogumaht 214 akadeemilist tundi.

Kursuse lõpumärk: 

Kursuse sisuga seonduv teave: