VÕITLE TARGALT!

Mehis Oidsalu

instruktor
E-mail: mehis.oidsalu @ kaitseliit.ee

Alustasin oma kaitseliitlase teenistust Tallinna malevast vabatahtlikuna aastal 1999 ja jätkan seda hetkel Rapla maleva liikmena. Kuna hindan kõrgelt kaitseliitlaste vaba tahet kaitsta oma maad, siis oma teenistuse olen alati sidunud Kaitseliiduga. Töötades siin organisatsioonis instruktorina ei pea ma motiveerima kaitseliitlasi, sest nad teavad, milleks seda väljaõpet vaja on. Kuskilt olen ka pioneeri pisiku külge saanud.

Kooli instruktorina:

 • Sõjaliste kursuste ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Koostan ja hindan ümber õppekavasid
 • Kooli relvastuse haldamine

Kursuseülemana:

 • Pioneerijao ülema eriala kursus
 • Pioneerirühma ülema eriala kursus
 • A, B ja C kategooria lõhkamised
 • Pioneerialased täiendkoolitused
 • Teiste kursuste toetamine oma pädevuse piires

Haridus:

 • 2011 Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool
 • 2009 Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool
 • 1998 Kehtna Kõrgem Põllumajanduskool

Tasemeõpe:

 • 2013 Vanemallohvitseride keskastmekursus
 • 2010 Pioneerivanemallohvitseride erialakursus
 • 2003 Vanemallohvitseride põhikursus
 • 1999 Nooremallohvitseri kursus

Täiendõpe:

 • 2019 Engineering Support Training kursus
 • 2018 KVÜÕA Õppekavade koostamine ja arendamine
 • 2016 Lahingtoetussilla TMM-3M kasutamise kursus
 • 2016 Juhtimine praktikas 1
 • 2014 Instruktori treeneri kursus
 • 2011 VMR2 maaradari väljaõppe
 • 2009 Demineerimine relvaliikidele
 • 2008 Päästeamet. Lõhkekehade identifitseerimise kursus
 • 2002 Ellujäämisinstruktor
 • 2002 Rootsi jalaväepataljoni tutvustuskursus rühma tasemel
 • 2000 Instruktori kursus
 • 2000 Small Unit Leadership kursus
 • 2000 Objektikaitse kursus

Mehis Oidsalu

instruktor
E-mail: mehis.oidsalu @ kaitseliit.ee