Talvevõitluse instruktorid läbisid õppe

27.02.2024

Pühapäeval, 18. veebruaril lõppes kaks õppenädalavahetust kestnud Talvevõitluse instruktori kursus. Esimesel õppenädalavahetusel omandati uusi teadmisi ja oskusi talvistes tingimustes varustuse kasutamisest, suusatamisest, kelgu vedamisest kuni talviste erisustega taktikaliste protseduurideni välja. Teisel õppenädalavahetusel praktiseeriti neid oskusi väliharjutusel allüksuse koosseisus, saades juurde väärtuslikke kogemusi.

Ilmastikuolud olid kursuse vältel Eesti mõistes head – oli lund, et harjutada suusatamist ja piisavalt külma, et õppurid kogeksid külma mõju võitlusvõimele. Oluline osa tänases päevas on ka vaatlusseadmed ja nende mõju meie tegevusele. Oleme tänase tehnoloogia tõttu maastikul kergemini tuvastatavad, kus vastasel on kasutada nii käsiseadmeid kui ka õhus droonidel termoseadmeid, mille eest peame oskama ennast varjata. See muudab kõik tegevused kompleksemaks ja seda ka meie õppurid kogesid ning õppisid.

Kõik see andis värsketele instruktoritele hea ülevaate vastava väljaõppe ning hea talvevarustuse olemasolu vajalikkusest.