VÕITLE TARGALT!

Staabiohvitserid saavad koolitarkust

18.01.2023

Kaitseliidu Koolis algas 13. jaanuaril üheksa nädalavahetust vältav pataljoni staabiohvitseri kursus. Kursus kestab kuni käesoleva aasta hilissügiseni ja annab kursuslastele hulga vajalikke teadmisi.

Eesmärk on luua tingimused, et kursuslased omandaksid teadmised staabitöö protseduuridest ning tehnikatest, mis võimaldab kursuse läbinul täita staabiohvitseri ülesandeid pataljoni lahingutegevuse planeerimisel ning toetada pataljoniülemat otsuse vastuvõtmisel.

Esimesel õppenädalavahetusel anti kursuslastele ülevaade Eesti laiapõhjalisest riigikaitsest ja selles osalejatest ning Kaitseliidust tervikuna. Vastati küsimusele mis on sõda, ja selgitati sõja muutumist ajas ning konfliktispektrit ja selle arengut.

Loengutel oli veel teemadeks ülema ja staabi ülim vastutus, paradigmad, lahingureeglid, lisaks kriitiline mõtlemine ja eneseväljendusoskused. Räägiti manööversõja põhimõtetest ja ülesandekesksest juhtimisest ning anti juhtnööre kuidas orienteeruda erialakirjanduses. Selgitati ülema ja staabi rolle ning käsuõigust. Käsitlemist leidsid alusfunktsioonid, lahingufunktsioonid, lahingutoimingud ning ilmamaa ja taktikaliste maismaategevuste mõisted.

Järgmine õppenädalavahetus on juba kolme nädala pärast ja siis vaatame kuidas mõlema poole „võistkonnad“ sõdivad.

Pataljoni staabiohvitseri kursus on teine sama õppekava järgi läbiviidav kursus. Eelneva kursuse lõpetas 21 kursuslast, kes on juba erinevates staapides ametis.