Staabiohvitserid õpivad

22.01.2024

Kaitseliidu koolis algas 19. jaanuaril pataljoni staabiohvitseri kursus. Kursus kestab kuni käesoleva aasta hilissügiseni ja annab kursuslastele hulga vajalikke teadmisi. 

Eesmärk on luua tingimused, et kursuslased omandaksid teadmised staabitöö protseduuridest ning tehnikatest, mis võimaldab kursuse läbinul täita staabiohvitseri ülesandeid pataljoni lahingutegevuse planeerimisel ning toetada pataljoniülemat otsuse vastuvõtmisel. 

Esimesel õppenädalavahetusel tutvuti kaaskannatajatega, kellega koos vältab üheksa nädalavahetust kestev kursus. Kursusel on lisaks kaitseliitlastele veel mitme erineva erialaga kaitseväe reservväelasi ja tegevteenistujaid.  

Esimestel loengutel olid teemadeks ülema ja staabi ülim vastutus, mõtteviis, lahingureeglid, lisaks kriitiline mõtlemine ja eneseväljendusoskused. Räägiti manööversõja põhimõtetest ja ülesandekesksest juhtimisest ning anti juhtnööre, kuidas orienteeruda erialakirjanduses. Selgitati ülema ja staabi rolle ning käsuõigust. Käsitlemist leidsid alusfunktsioonid, lahingufunktsioonid, lahingutoimingud ning ilmamaa ja taktikaliste maismaategevuste mõisted. 

Pataljoni staabiohvitseri kursus on kolmas sama õppekava järgi läbiviidav kursus. Eelneva kursuse lõpetasid 22 õppurit, kes on juba erinevates staapides ametis.