VÕITLE TARGALT!

Allüksuste ülemad omandasid instruktori kvalifikatsiooni talve tingimustes sõjapidamises

08.02.2023

Pühapäeval, 5. veebruaril lõppes kaks õppenädalavahetust kestnud instruktorikursus „Sõjapidamine talve tingimustes“ allüksuste ülematele. Esimesel õppenädalavahetusel omandati uusi teadmisi ja oskusi talve tingimustes varustuse kasutamisest kuni talviste erisustega taktikaliste protseduurideni välja ning teisel õppenädalavahetusel praktiseeriti neid oskusi väliharjutusel allüksuse koosseisus.

Ilmastikuolud olid kursuse vältel Eesti mõistes head – oli lund, et harjutada suusatamist ja piisavalt külma, et õppurid kogeksid külma mõju võitlusvõimele. Suuskade ja kelkude kasutamine meie metsasel maastikul pakkus huvitavaid väljakutseid, tänu millele omandasid kursuslased väärt kogemusi, mis teeb neist allüksusele talve tingimustes kogenuma ja targema juhi.

Kõik see andis õppuritele hea ülevaate vastava väljaõppe ning hea talvevarustuse olemasolu vajalikkusest.

Kool soovib värsketele instruktoritele indu ja jaksu enda allüksuste juhtimisel ja koolitamisel!