VÕITLE TARGALT!

Kaitseliidu relvainstruktorite read täienesid

19.04.2023

Kaitseliidu koolis lõppes instruktorite kursus, kus neljal õppenädalavahetusel harjutati relvainstruktorile vajalikke oskusi. Viimasel õppenädalavahetusel harjutati relvatundide läbiviimist erialarelvadele: kuulipilduja, granaadiheitja ja snaipripüss. Iga õppur viis läbi automaadi testi nr 1. 

Relvainstruktori kursuse läbimine on eelduseks, et kandideerida laskeinstruktori I taseme kursusele.  

Kursuse priimuseks sai Marian Punane Harju malevast. 

Marian Punane: „Mulle väga meeldis kursusel kasutatav õpetamismeetod, kus õppur sai olla nii instruktori kui ka õppuri rollis. Osaledes tunnis õppurina ja nähes kõrvalt teise instruktori lähenemisviisi tunni ülesehitusele, annab see erinevaid tööriistu sinu kui instruktori pagasisse, mida vajadusel saab hiljem tundides ära kasutada. Kellel huvi relvade vastu ja soovi enda instruktorioskusi arendada, et teadmisi ka kaasvõitlejatega jagada, siis julgustan kindlasti relvainstruktori kursusel osalema. Sealt saadud teoreetilisi ja praktilisi oskusi saab edaspidi kasutada nii relvatundide kui ka kõikide teiste tundide läbiviimisel. Ja kursus ei ole mõeldud ainult meestele, ka naised sobivad hästi relvainstruktoriks.