VÕITLE TARGALT!

Pioneerid köisligipääsu koolitusel

12.06.2023

09.-11. juunil toimus Kirna väljaõppekeskuses köisligipääsu koolitus pioneeridele. Esmalt tutvuti ohutuseeskirjadega, mis panevad paika peamised reeglid vertikaaloperatsioonide läbiviimiseks. Kuna päris paljud terminid olid kursuslastele uued, siis paralleelselt terminitega ohutuseeskirjades võeti ette ka varustuselemendid ja näited, kus ja kuidas mingit elementi kasutada. Kui dokumentatsiooniga oli esmane tutvus tehtud, siis mindi edasi sõlmede õppega. Mõned sõlmed tulid lihtsamini välja, aga mõnede kallal pusiti ka peale õppetöö lõppu. Kui oli aeg minna töökohaga tutvuma, said kursuslased ise rahulikult objekti vaadata ning hiljem siis välja pakkuda, kuidas midagi teha ja mis varustust vaja läheks. Õpiti ka millised ohud võivad varitseda ja kuidas neid ohte maandada.

Nii nagu hiljem välja tuli, siis kehtis ka vertikaaloperatsioonidel vana teada-tuntud tõde – kui kahtled, pane topelt. Seegi kord olid kursuslased arvanud, et saavad vähema hulga karabiinide, köite ja blokisüsteemidega hakkama, aga kui töö läks lahti, oli varsti kõigest puudus. Esimesed ankrupunktid, süsteemid ja jaamad tehti suhteliselt madalal, et tekiks enesekindlus. Samuti said kursuslased enda üles pandud süsteemid praktikas läbi proovida ning toimus laskumine UIAA sõlmega, kaheksaga ja laskumis/julgestusseadmega. Lisaks tuli sooritada ka tõus, kasutades laskumis/julgestusvahendit koostöös haaratsi ja jalarihmaga.

Päeva lõpetuseks said kursuslased ülesande, mis hõlmas endas nii vertikaalselt laskumist kui ka blokisüsteemide loomist, et horisontaalselt operaator jõuaks ette nähtud punkti. Samaaegselt toimus Kirnal ka Kaitseliidu pioneeride sildade lõhkamiseks ettevalmistamise õppus. Pühapäeval saidki kursuslased oma kaaslastele siis näidata oma oskusi, mis loodetavasti aitavad kergendada nende tööd ja teevad elu lihtsamaks ja turvalisemaks.