Pioneerid harjutasid liikuvuse tagamist

30.04.2024

Pioneerijao ülema erialakursusel (PJEKkl V) viienda nädalavahetuse põhifookuseks oli liikuvuse tagamine. Tehti selgeks metalliotsija kasutamise põhidrillid. Harjutati jao tegevusi miiniväljast ja tõketest läbimiseks. Viidi õppevahendeid kasutades läbi harjutus „lastes demineerimine“. Öisel ajal harjutati pimedas miinivälja rajamist ning pühapäeval toimus jooksusilla rajamise harjutus. Nädalavahetuse väljaõppest võtsid veel osa Tallinna maleva Ida malevkonna pioneerirühma võitlejad.

Piltidel võib näha ka „orava õnge“ kasutamist ja „kassikäpa“ viskamist. 

Videol katsetavad pioneerid enda rajatud jooksusilda: