VÕITLE TARGALT!

Nooremallohvitseride kursusel õpiti reidi läbiviimist

10.05.2022

Kaitseliidu Kooli nooremallohvitseride kursuse üheksas õppenädalavahetus toimus Alu-Metsküla alal 6.-8. mail. Peamiseks õppeteemaks oli reidi läbiviimine, kuid kuna selle operatsiooniga kaasnevad ka lisategevused, siis korrati kõike eelnevalt õpitut. Nii hõivati patrull-laager, kus koostati maastikumudelil käsud ja saadeti välja patrullid. Roteeruvalt said kursuslased juhtida jagusid ning sooritada maa-ala luuret, objekti luuret ja teekonna luuret. Ühe osana luurati välja ka uus majutuse ala kuhu paikneti ümber laupäeva pärastlõunal. Laupäeva lõunal külastas väljaõpet ka Põhja maakaitse ringkonna veebel, kes vestles kursuslastega. Laupäeval toimus ümberpaiknemine uuele alale ja seal tehti läbi patrull-laagri hõivamise drill ning harjutati planeeritud rünnaku läbiviimist. Õhtul koostasid ja esitlesid kursuslased käske järgmiseks päevaks. Käskude esitlemine ja tagasiside lõppes alles peale südaööd. Pühapäeva hommikul teostati peale käsu andmist patrull vastutusalale ja pärast viimast täiendavat luuret sooritati jagude kaupa reid vastase objektile.