VÕITLE TARGALT!

Nooremallohvitserid harjutasid objekti kaitset

12.06.2022

10. – 12. juunil toimus Kaitseliidu kooli nooremallohvitseride kursuse viimane nädalavahetus enne suvepuhkust. Peamiseks teemaks oli kriitilise tähtsusega objekti kaitse, mis võttis eelnevalt õpitu kokku üheks kompleksseks ülesandeks. Kursuslased pidid hõivama ette antud objekti ning korraldama selle valvet. Pärast käske saadeti välja lähijulgestuspatrullid ning samaaegselt püstitati kontroll-läbilaskepunkt eesmärgiga tagada läbipääsurežiimid ja kontrollida sisenevaid sõidukeid ja isikuid. Kõigele sellele eelnes teoreetiline ja praktiline õpe turvakontrolli ja sõidukite kontrolli kohta. Peab ütlema, et kursuse lipp tundis ennast sellel alal suhteliselt turvaliselt. Järgmine kohtumine toimub suve lõpus ja siis hakkavad käsud formuleeruma lõpuharjutuseks.