VÕITLE TARGALT!

Tulevased nooremallohvitserid harjutasid patrullimist

14.02.2023

10.-12. veebruaril toimus Kaitseliidu kooli nooremallohvitseride kursuste järjekordne etapp. Kursus toimub paralleelselt kahele õppegrupile ja mõlemas oli seekordseks põhiteemaks patrullimine. Esmalt pidid kursuslased koostama käsu ja selle ka oma jaole andma, kasutades maastikumudelit, ning pärast tagasiside saamist ka oma patrulli ellu viima. Pärast iga patrulli täiendati maastikumudelit nähtud ja analüüsitud info põhjal. Õppenädalavahetuse lõppedes olid maastikumudelid juba päris head ja ka kursuslased nentisid, et sedasi täiendades ja üksteisega infot vahetades läks pilt palju selgemaks ja arusaam oma tegutsemisruumist niisamuti. Nüüdseks on kursuslased juba õppinud koostama käsku, seda maastikumudelil edastama ja ka lihtsamaid patrulle läbi viima. Siit edasi läheb tegevus aina intensiivsemaks, kuid kõike eelnevalt õpitut kasutades ja ühtseks tervikuks sidudes ei ole see meie kursuslastele mingi suur katsumus.

Juuresolevad fotod on pilguheit nii Põhja kui Lõuna NAK õppurite viiendale õppenädalavahetusele.