VÕITLE TARGALT!

Lõuna noorõmballohvitsiire kursusõl oll luurõ nädäläväihetus

02.05.2023

Mahlakuu viimätsel nädälälvaihen oll Lõuna noorõmballohvitsiire kursusõl aig oppi luuramiskäüke. Tuus olleva kursanti koton jo materjali läbi käünu, nii et riide õdagu pääle käske andmist nakksõva jaoh liikma uma vastutuspaika, kon hõivasiva tugipunktih. Hummuku läts suurõmpat sorti luuramisõs ja nii juti järgmisõ 28 tunni joosul pidiva kursanti ärr tegemä tiiluurõ patrulli, paigaluurõ ku kah objektiluurõ patrulli. Pääle igat sooritust tull jõuda hinnäst näutämädä järgmissõ vastutuala kasti, et sääl siss pääle tsipakõst puhkust võtta ette uus luurõnkäük. Pühäpäävä lõunas, kuih suurõmb sadu andsõ perrä, nakksiva jaoh liikma tagasi uma põhibaasi, kon kuustatud luurõraportite põhjal ja kimmä märgutamisõ käügün leüti järgmisõ alah kon joba pääle Kevädtormi harotost nakatas varitsusõ opmisõga pihta.

Tõlge:
Lõuna nooremallohvitseride kursusel oli rekke nädalavahetus
Aprilli viimasel nädalavahetus oli Lõuna nooremallohvitseride kursusel aeg õppida rekke patrulle. Selleks olid kursuslased kodus juba materjalid läbi töötanud, ning reede õhtul pärast käskude andmist liikusid jaod oma vastutusaladele, kus hõivasid tugipunktid. Hommikul läks suuremat sorti luuramine lahti, ning järgneva 28 tunni jooksul pidid kursuslased sooritama nii teeluure patrulli, alaluure kui ka objektiluure patrulli. Pärast iga sooritust tuli märkamatult jõuda järgmisesse vastutusala kasti, et seal siis pärast puhkust võtta ette uus luureretk. Pühapäeva lõunaks, kui suurem sadu oli möödas, hakkasid jaod tagasi liikuma põhibaasi, kus koostatud luureraportite põhjaliku analüüsi käigus tuvastati järgmised alad, kus juba peale Kevadtormi õppust hakatakse varitsuse õppega pihta.