VÕITLE TARGALT!

Lõppes relvainstruktorite kursus

14.12.2022

Relvainstruktori kursusel (RIK) tuldi kokku viimaseks õppenädalavahetuseks, kus kursuslased viisid läbi püstoli H&K USP ja Glock-17 ning 40 mm granaadiheitja M2032003 relvatunde. Lisaks sooritati relvatestid nr 1 automaadiga R-20 ja granaadiheitjaga M2032003. Kõik kursuslased said oma relvatestide tulemused arvestatuna kirja. Kursuse priimuseks osutus Hermo Poolmaa Tallinna malevast.
Hermo Poolmaa: „Relvainstruktori kursuselt võtsin kaasa põhilised teadmised, kuidas ehitada üles ühte väga head relvatundi. Peale RIK-i oskan hinnata aega, mis kulub ühe väga hea relvatunni ülesehitamiseks ning tean, milliseid ettevalmistusi on vaja teha.
Koolituskaart on relvatunni ülesehitamisel “must have” asi, et tund oleks läbimõeldud ja selge ning hiljem tunni läbiviimisel ei jääks jänni või toppama mingisuguse teema juures. Kogemus, mis nende nelja õppenädalavahetusega kaasa sai võetud on piisav, et tulevikus olla pädev viima läbi juba iseseisvalt relvatunde. Kiidusõnad ka väga professionaalsetele instruktoritele, kes meie koolitamisel abiks olid!“