VÕITLE TARGALT!

Laskeinstruktori I taseme kursus sai läbi

10.10.2023

Toimus viimane laskeinstruktori I taseme kursuse õppenädalavahetus. Õppurid viisid läbi erinevaid laskeharjutusi automaatrelvadele, täpsuspüssidele ja püstolile. Kuigi ilm oli tormine, kursuse läbiviimist see ei seganud. 

Kursuse priimuseks osutus Tartu maleva liige Roman Kaljuorg.  

Roman Kaljuorg: „Kursus oli minu jaoks ideaalne jätk varem Kaitseliidu koolis läbitud relvainstruktori kursusele. Minu eesmärgiks oli mõlema kursuse läbimine, et saaksin paremini toetada laskeväljaõpet oma rühmas ja vajadusel ka kompaniis. Õppe käigus sain panna proovile varasemalt õpitud teadmised reaalsetes väljaõppesituatsioonides ning lihvida oma instruktori- ja laskeoskusi. On rõõm kinnitada, et eesmärgid said täidetud ning kursusel omandatud metoodika on suurepärane alus jao relvasüsteemide väljaõppe läbiviimiseks oma kodumalevas. 

Suurepärase õhkkonna lõid ka kursusekaaslased, kellest enamus olid tuttavad eelmistelt kooli korraldatud kursustelt – igav ei hakanud ning tõsist õppetööd täiendas hea huumor ja laia kogemusepagasiga seltskond. 

Eriline tänu kursuse korraldajale ning pädevatele instruktoritele, tänu kellele oli iga nädalavahetus sisukas ja arendav. 

Soovitan kursust kõigile, kes soovivad Kaitseliidu ridades laskeväljaõppesse panustada ja ennast arendada.“