VÕITLE TARGALT!

Kuidas saavutada võite?

21.08.2023

Veel enne, kui algab Kaitseliidu kooli inimvara arendamise õppesuuna uus õppehooaeg, kogunesid kooli õppima kursuste läbiviijad ehk mittekoosseisulised koolitajad. Tegemist on juba aastaid püsinud tavaga, mille eesmärk on pakkuda kord aastas enesetäiendamise võimalust ka neile, kes muidu ise õppesuuna kursustel õppijaid arenguteel toetavad.

Saavutus- ja spordipsühholoog Gähtlin Leppänen pani kohalviibijad mõtisklema teemal „Kuidas süüa elevanti?“. Suured eesmärgid ja sihid ehk tahe võita on omane nii sportlastele kui riigikaitsega tegelevatele inimestele. Võit on oluline! Nii ongi võidu metafooriks elevant, millega toimetulek võib esmalt tunduda ülejõukäiv ja isegi hirmutav. Kui aga teada, mismoodi end häälestada, kuidas eesmärke sättida ja sõnastada, saab selgeks, et ka suured ootused muutuvad kättesaadavaks. Psühholoogi esitletud teooriate ja ühiste arutelude toel rõhutati üle, et eesmärk üksi ei määra midagi. Soorituse ja saavutuse eelduseks on ikkagi eesmärgi detailsem sõnastamine, mõistmine, kuidas inimese psühholoogia toimib ja teadmine, kuidas treeneri ja/või juhina inimest tema arenguteel toetada.

Õppepäev jätkus ja lõppes lugemiskogemuse jagamistega. Esmalt tegi mõnda aega inimvara arendamise õppesuunda juhtinud Kaido Sipelgas põhjaliku ülevaate Stanislas Dehaene raamatust “Kuidas me õpime?“. Õhtusöögi eel, ajal ja järel jätkus raamatute tutvustamine, kus pea iga osaleja andis soovitusi ja tegi kokkuvõtteid viimase aasta jooksul loetud, kuuldud, nähtud tarkustest inimese, õppimise ja psühholoogia kohta. Arukad vestlused kestsid hiliste õhtutundideni.

Enne koduteele asumist tõdesid mittekoosseisulised koolitajad, et seminar oli kasulik ning mõjus inspireerivalt ja jõudu andvalt, et uuel õppeaastal taas tegevliikmeid toetama hakata.