Kotkalennu lõpurivistusel üle saja lõpetaja

16.10.2023

Pühapäeva, 15. oktoobri pealelõunal kogunesid õppuse Kotkalend osalised Kaitseliidu kooli juurde lõpurivistusele. Kokku oli pidulikul sündmusel kursuse lõputunnistust vastu võtmas lausa 125 õppurit, sest lisaks Kaitseliidu kooli tasemekursuste lõpetajatele osalesid üritusel ka Harju ja Rapla malevate väikeüksuste taktika esimese taseme (VÜT1) kursuse lõpetajad.

Kaitseliidu kooli tasemekursuste lõpetajaid oli seekord kokku 84. Reservohvitseri kursuse (rühmaülemad) lõpetasid 22 õppurit, kellest neli olid politseinikud. Reservvanemallohvitseri (rühmavanemad) kursusel oli lõpetajaid kaheksa ja nooremallohvitseri (jaoülemad) kursusel põhja ja lõuna NAK-i peale kokku 54 õppurit.

Värsketele nooremallohvitseridele andis auastmetunnuse üle Kaitseliidu ülem kindralmajor Riho Ühtegi, tunnistused ulatas lõpetanutele ülemveebel Andri Harkmann ja NAK-i kursuse märgid kooli pealik major Rene Toomse. ROK-i ja RVAK-i kursuse lõpetanud said tunnistuse kooli pealikult ja kursuse märgi Kaitseliidu ülemalt.

Kaitseliidu kooli pere soovib kõrget lendu kõigile lõpetanutele!