VÕITLE TARGALT!

Kotkalend tuleb taas

05.10.2023

Järgmisel nädalal, 9. kuni 15. oktoobril toimub järjekordne Kaitseliidu kooli tasemeõppe lõpuharjutus Kotkalend, seekord juba kaheteistkümnendat korda. Tänavusel Kotkalennul näitavad oma oskusi nooremallohvitseri, reservohvitseri ja reservvanemallohvitseri kursuse õppurid, samuti malevate väikeüksuste taktika (VÜT1) õppes olijad. Lisaks nimetatutele sooritavad naiskodukaitsjad sama õppuse raames välikoka praktikat.

Kokku võtab õppusest osa üle saja kaitseliitlase ja kaitseväelase. Õppureid hinnatakse erinevate lahingülesannete täitmisel. Kursuste lõpuharjutuse peamine eesmärk on anda tulevastele juhtidele võimalikult selge pilt oma rollist ja väärtuslik kogemus allüksuse juhtimisel.

Kuigi väliköögi katlad pannakse tossama Alu mõisa juures, ei ole Kotkalend 2023 tegevuspiirkond ainult seal, vaid liigutakse erinevates asulates ja maanteedel. Esialgu ollakse peamiselt Kodilas ja Alus, kus tegutsetakse valdavalt sisejulgeoleku ülesannetega. Seejärel liigutakse kaheks ööpäevaks Rapla valla erinevate piirkondade maastikele, et harjutada mitmesuguseid lahingülesandeid. Kaitseväe vormis ja relvastatud võitlejaid võib tegutsemas näha Rapla, Kuusiku, Kodila ja Raikküla kandis. Olgu siinkohal edasi öeldud Kaitseliidu kooli tänusõnad nii Rapla vallavalitsusele kui kõigile maaomanikele, kes lubavad oma maadel nii laiahaardelist õppust läbi viia.

Kaitseliidu ja Kaitseväe sõidukid liiguvad ainult põhiteedel ja selleks ette nähtud sihtidel. Imitatsioonivahendeid kasutatakse tiheasustusaladel võimalikult vähe ja öisel ajal pigem mitte. Korraldajatel on palve, et võimalikud huvilised ei tuleks õppuse tegevustele liialt lähedale, ainult nii saame tagada turvalisuse. Harjutusel osalejad omakorda püüvad tegutseda keskkonda säästvalt, et mitte jätta loodusesse liialt suurt jalajälge.

Tuult tiibadesse, kotkad!

Kotkalend 2022 fotod: n-ltn Kristlin Kõrgesaar