VÕITLE TARGALT!

Kooli kursuste ja Lääne maleva ühine harjutus

13.05.2023

Möödunud õppenädalavahetusel said Sirgala harjutusväljal väikeüksuse lahinglaskmiste kokkutöötamist harjutada Kaitseliidu kooli kolm kursust – ROK, RVAK ja LIK2, lisaks toetas tegevust Lääne maleva miinipildujarühm oma kaudtulerelvadega. Rühmaülemad ja –vanemad said tulevaste lahinglaskmiste instruktorite ettevalmistatud harjutuste käigus läbi proovida nii vastasega kontakti liikumise, kontaktist lahtirebimise kui jaovaritsuse erinevaid drille.
Oluline rõhk oli maksimaalse tuleefektiivsuse saavutamiseks kombineeritud tuletegevusel kaudtule ja raskerelvade koostöös.

Kogu rühmagrupp koolitati Lääne maleva kaudtuleüksuse poolt tule tellimist saavutama ja õpitu pandi kohe ka praktikasse.
Kaitseliidu kool on toetuse ja koostöö eest väga tänulik!