VÕITLE TARGALT!

Segadustunne on õppimise alus

25.01.2023

Jaanuari eelviimasel nädalal toimunud Juhtimine praktikas 1 kursuse õppurid hammustasid läbi põhimõtte: „Raske õppustel, kerge lahingus.“ Kui esialgu tunnetati, et kursusel esitatud ülesanded on segadusse ajavad, siis peagi hakati keerukust hoopis hindama. Taibati, et  just segadusetunne tekitab vajaduse kaasa mõelda, küsida ning sealt edasi tuleb juba julgus katsetada ja ka eksida. Kõik nimetatud asjaolud ongi olulised, et toimuks õppimine ja saaks alguse käitumise muutus. Ülesandekeskse juhtimise üks peamisi lähtepunkte on, et juht on endale ülesande selgeks teinud. „Kui olen selgeks mõelnud, milles ülesanne seisneb, on palju lihtsam enesekindlalt edasi minna“, kirjutas üks kursuslastest ka tagasisidesse, vastates küsimusele, millise peamise juhtimistarkuse ta kursuselt kaasa võttis.  

„Väga huvitav ülesehitus, et jupike teadmisi ja siis grupis näitlik ülesanne koos analüüsiga“, kirjutas teine ja jätkas: „Ma ei olnud senini milleski sellises osalenud. Aga läbi enda eksimiste ja teiste pealt kordamiste sai juhtimine natuke teise näo.“ 

Juhtimine praktikas 1 kursusel on tähelepanu all juhi tegevused ülesande täitmisel. Just need tegevused, mis tagavad meeskonnaliikmete motivatsiooni ja tahte koos toimida ning ühiselt areneda. Ikka selle eesmärgiga, et ülesanded saaksid täidetud võimalikult hästi.  

„Väga tore kursus, võiks vist öelda, et üks parimaid juhtimise alaseid kursuseid, mida olen läbinud“, lisas kolmas õppur.