VÕITLE TARGALT!

Kaitseliidu kooli üleskutse toetada väljaõppevahendite hankimist

07.09.2023

Iga päev saame Ukraina näitel aina rohkem kinnitust, et UAV-d (mehitamata õhusõidukid) on tänapäevase sõjapidamise juures väga olulised. Kaitseliidu kool on juba alustanud UAV operaatori kursuse väljatöötamisega ning soovib esimesel võimalusel alustada koolitustega.

Koolitamiseks on vajalikud õppekomplektid, kuhu kuuluvad UAV-d, generaatorid, akujaamad, antennid, tahvelarvutid jm, millest meil kõike veel olemas ei ole. Koolituse alustamiseks on kõige kriitilisem tagada UAV komplektid, millega koolitusi läbi viia.

Kaitseliidu raamhanked võtavad aega, mistõttu võib koolituse toimumine lükkuda järjest edasi. Seetõttu oleme teinud üleskutse elanikkonnale toetada meie ettevõtmist. Laekunud toetustega soetatakse esmalt vajalikud UAV komplektid ning seejärel muu vajalik. Vajaminev toetuse suurus on hetkel 20 000 eurot.

Kui pead oluliseks Eesti riigikaitse arengut ning Sul on võimalus toetada Kaitseliidu kooli UAV operaatori kursusega alustamisel, saad panuse anda järgmisele kontole:

Kaitseliit
EE461010022002422007
Viitenumber: 62020100180
Selgitus: UAV toetus, Kaitseliidu kool

Eesti eest surmani!

Foto: Silver Jaanson