VÕITLE TARGALT!

Kaitseliidu kooli pidulikud hetked

15.10.2022

Laupäeva, 15. oktoobri hommik kujunes Kaitseliidu koolis pidulikuks – toimus Kotkalend 2022 lõpuüritus, mis tõmbas joone alla terve aasta kestnud õpingutele. Tunnistuse said nooremallohvitseri ja reservohvitseri eriala kursuslased ning  25-le nooremallohvitseri kursuslasele omistati ühtlasi nooremseersandi auaste.
Samal hommikul toimus kooli juhtimise üleandmine. Pidulikul tseremoonial andis veidi üle kahe aasta Kaitseliidu kooli pealik olnud kolonelleitnant Meelis Pernits kooli lipu üle major Rene Toomsele. Vahetus ka kooli veebel – Ivo Kask arvati reservi ja tema kohustused võttis üle staabiveebel Siim Tambaum.
Soovime kõigile asjaomastele tuult tiibadesse ja edu uutel radadel!

Fotod: Kristlin Kõrgesaar