VÕITLE TARGALT!

Juhi asi on juhtida, mitte ise teha!

14.12.2022

Kaitseliidu kooli Nooremallohvitseri kursuse (NAK) õppurid omandasid kahe nädala jooksul nii Juhtimine praktikas 1 kui Juhtimine praktikas 2 kursuste tarkused.

Põhja ja Lääne Maakaitseringkonna tegevliikmed õppisid meeskonna juhtimise üldpädevusi Alus ning Lõuna ja Kirde Maakaitseringkonna võitlejad sama Kirna õppekeskuses.

Korraga toimus seega kaks kursust, kahes erinevas kohas kahenädalase vahega, pakkudes ka koolile väljakutset olla edukalt toimiv mitmes kohas korraga.
Kahe nädalavahetusega said õppurid panna end proovile erinevates juhtimismängudes, tutvuda peamiste juhtimisteooriatega ning ennekõike kogeda enesearengut läbi püsiva tagasisidestamise ja kogemuste mõtestamise. Lisaks oli võimalus saada esmased koostöökogemused oma kaaskursuslastega, kellega jätkatakse nooremallohvitseri tasemekursuse läbimist juba kraad parema juhina kui enne.

On nii, nagu ütles üks kursuslane: “Kuigi ju kangesti tahaks alati kõik ise ära teha, siis nüüd saan aru, et minust võiks olla palju rohkem kasu, kui aitaksin hoopis teistel tööd teha. Juhi asi on juhtida!”