Droonioperaator-instruktori kursus on alanud!

22.03.2024

Kaitseliidu kool on alustanud droonioperaator-instruktori kursusega, kus osalejaid on nii Kaitseliidust, Kaitseväest kui ka Politsei- ja Piirivalveametist. Kursuse peamiseks eesmärgiks on luua üleriigiline instruktorite koosseis, mis võimaldaks laiendada multirootor droonioperaatorite väljaõpet kõigis struktuurides. See on eriti oluline, arvestades kaasaegse sõjapidamise ja julgeolekuvaldkonna kiiret arengut, kus droonitehnoloogia mängib üha suuremat rolli.

Kursuse esimesel etapil keskenduti laiahaardeliselt nii teoreetilistele teadmistele kui ka praktilistele oskustele, hõlmates teemasid alates droonivarustuse komplektist ja selle kasutusest, energia ja akude haldamisest, raadio- ja andmesidetehnikast kuni droonimeeskonna püsitoiminguteni. Samuti oli olulisel kohal sensorite kasutamine, ilmastiku mõju arvestamine, marsruudi ja lahingülesande planeerimine ning drooni ohutu käsitlemine. Eraldi tähelepanu pöörati ka Vene Föderatsiooni lennu ja EW tehnika aspektidele ning lennunduse regulatsioonidele.

Kursuse sisu põhineb suuresti Ukraina reaalsetele lahingkogemustele droonide kasutamisel, mida on kohandatud vastavalt Eesti keskkonnale ja vajadustele. Selline lähenemine tagab, et õpetatavad meetodid ja taktikad on testitud ja tõhusad reaalses konfliktsituatsioonis, samal ajal arvestades meie kohalikke eripärasid.

Uus kursus loob põhjaliku süsteemi droonioperaatorite koolitamiseks ning seda erinevates riiklikes struktuurides, läbi mille areneb riigikaitses uus võime.