VÕITLE TARGALT!

Taive Saar

Juhtimistreener-instruktor
E-mail: taive.saar @ kaitseliit.ee

Toetan inimeste siirast tahet ja selget kavatsust liikuda julgelt tuleviku suunas. Inimeste arengu toetamisega  alustasin 2006. aastal, mil minust sai täiskasvanute koolitaja. Lisaks Kaitseliidu tegevustes osalemisele olen töötanud õpetajana, ajakirjanikuna, toimetajana, kultuuritöötajana ja arvutigraafika valdkonnas ning olnud nõustaja ja mõttetreener (coach). Kõik see on süvendanud minus arusaama, et võidukas tulemus sõltub kõige enam juhi enesejuhtimise valdamisest, ülesande lahendamisel meeskonnaliikmete väärtustamisest ning valmisolekust otsustada. Olen veendunud, et igast juhist võib saada liider, kui ta on valmis selle nimel end arendama.

 

Kursuseülem järgmistel kursustel:

 • Juhtimine praktikas 1
 • Juhtimine praktikas 2

Instruktor järgmistel kursustel:

 • Juhtimine I
 • Juhtimine II
 • Koolitaja algõppe kursus
 • Koolitaja täiendõppe kursus
 • Eneseväljenduse algõppe kursus
 • Eneseväljenduse täiendõppe kursus

Haridus:

 • 1993 Tallinna Pedagoogikaülikool
 • 1987 Rapla Keskkool, süvendatud inglise keel

Täiendõpe:

 • 2018 Intelligentne Grupp OÜ “The ART & Science of Coaching” koolitusprogramm
 • 2018 KVÜÕA „Õppekava koostamine ja arendamine“
 • 2017 Fontes PMP OÜ „Kovisioonikoolitus“
 • 2015 KLPS „Tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) kursus
 • 2010 Rull&Rumm „Meediakoolitus“
 • 2014 Juhtimiskursus II
 • 2013 Juhtimiskursus I
 • 2012 Juhtimine praktikas 2
 • 2011 Juhtimine praktikas 1
 • 2010 Instruktor-treeneri kursus
 • 2008 Instruktori kursus
 • 2008 Väljaõppetehnoloogia kursus
 • 2007-2008 KVÜÕA „Erialaohvitseri baaskursus“ (nooremleitnant reservis)
 • 2007 Avaliku esinemise kursus
 • 2006 Audentes Ariko „Keskjuhi oskuskoolitus I – III moodul“
 • 2004 Värbamiskoolitus
 • 2003 Meediaspetsialisti kursus

Pulblikatsioonid:

Taive Saar

Juhtimistreener-instruktor
E-mail: taive.saar @ kaitseliit.ee