VÕITLE TARGALT!

Reservohvitser- rühmaülem (ROKKI RÜ)

Toimumise aeg:

Registreerumine kursusele toimub tegevliikme maleva kaudu ning algab kaks kuud enne ja lõpeb kolm nädalat enne kursuse algust.

Sihtgrupp
Kaitseliidu rühmataseme reservohvitseri kohale planeeritud Kaitseliidu tegevliikmed ja partnerite samaväärsed liikmed.

Üldeesmärk
Kursuse eesmärk on luua kaitseliitlastele ja partnerorganisatsiooni liikmetele tingimused omandamaks teadmisi ja oskusi rühmaülema ülesannete täitmiseks rahuajal, kriisisituatsioonis või sõjaajal, toetamaks seeläbi organisatsioonile pandud ülesannete täitmist.

Taotletav pädevus
SVA ohvitser I (O1R)

Sisu ja maht 

ÕPPEAINE MOODULID JA ERIALADMOODULI MAHT
Moodul 1. Baaskursuse moodul200
Moodul 2. Spetsialiseerumismoodul120
Eriala    2.1. Jalaväe eriala120
Eriala    2.2. Hajutatud lahingutegevuse eriala (HLT)120
Eriala    2.3. Sisejulgeoleku eriala120
Kursuse kogumaht320 akadeemilist tundi


Läbiviimine
Kursus viiakse läbi lähi- ja kaugõppes. Kursuse lähiõppe osa viiakse läbi nädalavahetustel reede õhtust pühapäeva pealelõunani 10 õppenädalavahetuse ja 7-päevase hindamisharjutusega. Lähiõppes on kursuse läbiviimiseks vaja õppeklassi ja maastikku.

Kursusel osalejate soovituslik arv on 15-30.

Õppekavale asumise nõuded

AmetikohtKaitseliidu rühmataseme reservohvitseri kohale planeeritud Kaitseliidu tegevliikmed
FormaalharidusKursuslane on soovitavalt kõrg-, aga vähemalt keskharidusega.
Eelduskursused Läbitud on vähemalt nooremallohvitseride kursus või sama taseme väljaõpe kaitseväes.
Muud eeldused Eesti kodanik ja soovitavalt teenistus jaopealikuna vähemalt 2 aastat ja VÜT2 läbimine.


Hindamine
Mooduli õppeaineid hinnatakse ainepõhiselt ja 7-päevase hindamisharjutuse käigus.

Õppekava lõpetamise tingimused
Kursuse lõpetamiseks on kohustuslik osaleda vähemalt 90% õppeaine tundidest ja sooritada positiivsele tulemusele kõik praktilised tööd ja arvestused.

Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.

Omandatav kvalifikatsioon
Õppekava täies mahus läbimine vastab ohvitser I astmele (O1R) Eesti Kaitseväes.

Antav auaste
Kursuse läbimine on eelduseks lipniku auastmele esitamiseks.

Kursuse sisuga seonduv teave: