VÕITLE TARGALT!

major Margo Sai

Kooli pealik
E-mail: margo.sai  @ kaitseliit.ee

Kaitseliidu tegevliige aastast 1996, olen olnud erinevate tasemete juht vabatahtlikus tegevuses ja tegevväelasena riigi teenistuses. Riigi teenimine on auasi, olen püüdnud seda teha alati kohusetundlikult ja ärgitada ka teisi nii toimima.

Olen lisaks põhitööle seotud riigikaitseõpetuse andmisega gümnaasiumi õpilastele. Seega on läbikäimist teiste haridusasutuse ja õppuritega. Igapäevane töö on seotud Kaitseliidu kooli väljaõppealase tegevuse planeerimise ja juhtimisega. Oma meeskonnaga panustame kooli töösse vastutustundlikult, et enese täiendamine annaks ootuspäraselt maksimaalse tulemi.

Kooli väljaõppeülemana:

 • Juhin ja planeerin Kaitseliidu kooli õppetööd.
 • Koordineerin õppesuundade tegevust.
 • Juhin väljaõppe eelarve koostamist ja täitmist.
 • Planeerin ja viin läbi kursusi.
 • Korraldan kooli õppematerjalide hankimist.

Kursuseülemana:

 • Pataljoni staabiohvitseri kursus Kaitseliidus (PSOKkl).

Haridus:

 • Mainori Kõrgkool ärijuhtimine
 • Kuremaa Põllumajandustehnikum

major Margo Sai

Väljaõppeülem
E-mail: margo.sai @ kaitseliit.ee

Täiendõpe:

 • Brigaadi staabiohvitseri kursus (BSOK)
 • Operatiivlogistika kursus
 • Materjalimajanduse kursus
 • Logistika üldine tutvustuskursus
 • Nooremstaabiohvitseride kursus KVÜÕA
 • Ellujäämiskursus talvistes tingimustes (Soome)
 • Logistika kursus (USA/Läti)
 • Tallinna Ülikool Riigikaitseõpetuse täiendõpe
 • Riigikaitseõpetuse õpetajate koolitus
 • Kaitseliidu Kool KÜ kursus
 • Rühmaülemate lahingukursus Rootsis
 • Kaitseliidu Kool RÜ baaskursus