VÕITLE TARGALT!

Lauri Tanner

Instruktor
E-mail: lauri.tanner @ kaitseliit.ee

Olen teeninud Kaitseväes Scoutspataljonis 15 aastat ning läbinud seal ametikohad sõdurist kuni rühmaülemani. Peale seda töötasin Kaitseväe Kõrgemas Sõjakoolis aasta aega taktikainstruktorina. Teenistuse jooksul olen õppinud hindama inimestes kohusetundlikkust, otsekohesust ja enesedistsipliini. Pean oluliseks, et aeg, mida vabatahtlikud pühendavad enese arendamiseks, peab olema väljaõppe koha pealt planeeritud efektiivselt ja eesmärgipäraselt. Samuti arvan, et kursuslased, kes on otsustanud tulla õppima tasemekursustele, peaksid olema kõrge stressitaluvusega ja motiveeritud ning valmis panustama enda arengusse terve kursuse jooksul.

Tööülesanded:

  • Planeerin ja viin läbi kursusi;
  • Aitan koostada ja ümber hinnata õppekavasid;
  • Kontrollin kursustel õppetundide läbiviimist instruktorite poolt;
  • Jälgin kursuslaste distsipliini, käitumist ja õppetöö täitmist.

Haridus:

  • 2002 Taebla kutsehariduskool

Tasemeõpe:

  • 2022 Vanemallohvitseride keskastmekursus (lõpetamisel)
  • 2012 Vanemallohvitseride põhikursus
  • 2010 Nooremallohvitseri kursus

Täiendõpe:

  • 2006 Ameerika Jalaväekursus, linnalahing