VÕITLE TARGALT!

Jaak Kukk

Instruktor
E-mail: jaak.kukk @ kaitseliit.ee

Olen teeninud nii Kaitseväes kui ka Kaitseliidus. Kaitseliidu liige olen 90ndatest kui liitusin noorte kotkaste organisatsiooniga 1994. aastal. 10 aastat hiljem olin juba Kaitseliidu ridades, ning samast ajast ka Kaitseväes. Viin läbi erinevaid tasemekursusi ja täiendkoolitusi ning oma pädevuse piires võib mind kohata ka muudel kursustel abilisena. Vabatahtlikega töötades lähtun alati põhimõttest, et ise te seda soovite ja seega peate ka ise sinna panustama.

Tööülesanded:

 • Sõjaliste kursuste ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Teiste kursuste toetamine oma pädevuse piires

Haridus:

 • 2003 Vana-Vigala TTK
 • 2005 Vana-Vigala TTK

Tasemeõpe:

 • 2020 Vanemallohvitseride keskastmekursus
 • 2010 Vanemallohvitseride põhikursus
 • 2007 Nooremallohvitseri kursus

Täiendõpe:

 • 2022 Luureohvitseri baaskursus Kaitseliidus
 • 2020 SERE instruktori kursus (KLK)
 • 2018 Staabitöökursus allohvitseridele (KLK)
 • 2018 Relvastatud vastupanu baaskursus (EOVJ)
 • 2015 Agendihalduse kursus
 • 2014 NATO SOF kooli kursused (CELLEX, SOFINTEL, TEO)
 • 2014 NATO HUMINT kooli kursus (Collator)
 • 2013 NATO HUMINT kooli kursus (CH)
 • 2013 NATO luure kursus (FSO)
 • 2012 Õigusaktid ja süütegude menetlemise alused Sõjaväepolitseile
 • 2010 Sõjaväepolitsei eriala- ja allüksusekursus
 • 2008 Allüksuse ülema kursus USA (WLC)

Jaak Kukk

Instruktor
E-mail: jaak.kukk @ kaitseliit.ee