VÕITLE TARGALT!

veebel Ermo Karilaid

Instruktor
E-mail: ermo.karilaid @ kaitseliit.ee

Kooli instruktorina:

  • Planeerin ja viin läbi kursusi
  • Koostan ja hindan ümber õppekavasid

Kursuseülemana:

  • Relvainstruktori kursus (RIK)
  • Laskeinstruktori I taseme kursus (LIK)
  • Laskeinstruktori II taseme kursus (LIK 2)
  • Reservvanemallohvitseride kursus (RVAK)
  • Lahingkannatanu käsitlemine rühma raamistikus (LKK/TCCC)