VÕITLE TARGALT!

Ülle Raavel

Haridustehnoloog
E-mail: ulle.raavel @ kaitseliit.ee

Minu peamine tööülesanne on Kaitseliidu e-õppe arendamine. Hoolitsen selle eest, et õppetöö muutuks tulemuslikumaks ja organisatsiooni liikmetele kättesaadavamaks. Haldan Kaitseliidu keskkonda e-õppeportaalis Ilias, aitan koolitajatel kursusi ehitada ja õppematerjale luua ning õppe- ja ainekavasid koostada. Mu töökoht on küll Kaitseliidu koolis, aga pakun haridustehnoloogilist tuge kõigile Kaitseliidu üksustele üle Eesti.

Tööülesanded:

 • E-õppe arendamine
 • E-õppe võimaluste tutvustamine koolitajatele ja õppijatele, juhendite ja õppematerjalide koostamine
 • Koolitajate nõustamine e-kursuste läbiviimisel ja õpiobjektide koostamisel
 • E-õppe alase tegevuse järelevalve
 • Kaitseliidu e-õppekursuste ja valdkonna haldamine ja arendamine
 • Kaitseliidu kooli kodulehe ja sotsiaalmeediakanalite haldamine
 • Kaitseliidu kooli tegevuse arendamine

Haridus:

 • 2021  Tallinna Ülikool, haridusteaduse magister (informaatikaõpetaja, haridustehnoloog, õpetajakutse tase 7)
 • 2019  TLÜ Haapsalu kolledž, rakenduskõrgharidus (tervisejuht)
 • 2010  Hiiumaa Ametikool, väikesadama spetsialist
 • 1984  Tallinna 2. Tehnikakool, fotograaf
 • 1981  Rapla Keskkool

Ülle Raavel

Haridustehnoloog
E-mail: ulle.raavel @ kaitseliit.ee