VÕITLE TARGALT!

Robert Sesmin

Instruktor-koolitaja
E-mail: robert.sesmin @ kaitseliit.ee

Olen teeninud Kaitseväes kaheksa aastat, mille jooksul olen läbinud ajateenistuse Luurekompaniis, lõpetanud põhikursuse Kaitseväe Akadeemias ning hiljem teeninud Suurtükiväepataljonis. Kaitseliiduga olen seotud olnud läbi erinevate Kaitseliidu õppuste. Hindan panust, mida vabatahtlikud ja tegevväelased annavad selleks, et säiliks jätkusuutlik väljaõpe. Pean oluliseks inimeste tahet areneda ning olla avatud uutele väljakutsetele!

Tööülesanded:

  • Kaitseliidu kooli koolituste/kursuste kavandamine ja läbiviimine.
  • Kaitseliidu kooli kursuste õppekavade koostamine ja täiendamine.

Haridus:

  • 2019 KVA põhikursus
  • 2015 Noarootsi Gümnaasium

Teenistus ja täiendõpe: 

  • 09.2022 – 06.2023 Suurtükiväepataljoni tulepatarei patareiülema abi
  • 05.2021 Liikursuurtükk K9 I-II taseme remondi- ja hoolduskursus
  • 09.2020 Liikursuurtükk K9 I-II taseme kasutaja kursus
  • 06.2019 – 09.2022 Suurtükiväepataljoni tulepatarei rühmaülem

Robert Sesmin

Instruktor-koolitaja
E-mail: robert.sesmin @ kaitseliit.ee