VÕITLE TARGALT!

Keit Purga

Instruktor
E-mail: keit.purga @ kaitseliit.ee

Alustasin
teenistust Vahipataljonis, kus omandasin sõjaväepolitsei eriala ning edenesin
koolitajaks kompanii tasemeni ja NAK SP eriala kursuste läbiviijaks. Seejärel
töötasin Lahingukoolis ja Kaitseväe Akadeemias laske- ja pedagoogika
instruktorina ning juhendasin vanemallohvitseride kursust kursuseveeblina.
Samal ajal panustasin ka Kaitseväe laskeväljaõppe arendamisse, keskendudes
käsitulirelvade ja kuulipilduja erialale. Ei saa jätta kõrvale ka Kaitseliitu –
Harju, Alutaguse, Viru ja Põlva malevate erinevad õppused ja tegevused, on
olnud meeldivad kogemused. Oluline on alati aega õigesti kasutada ning igaüks
vastutab oma aja efektiivse kasutamise eest – igas olukorras peitub võimalus
leida enda jaoks kasulikke õppetunde. Usun elukestvasse õppimisse ning tunnetan,
et avastamisrõõmu on veel palju. 

Tööülesanded:

 • Planeerin ja viin läbi kursusi;
 • Aitan koostada ja ümber hinnata õppekavasid;
 • Kontrollin kursustel õppetundide läbiviimist instruktorite poolt;
 • Jälgin kursuslaste distsipliini, käitumist ja õppetöö täitmist.

Haridus:

 • 2011 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (omandatud sõjaväelise juhtimise eriala vanemallohvitseridele)
 • 2009 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (huvijuht-loovtegevuse õpetaja)
 • 2004 Kohila Gümnaasium
 • 2002 Eesti Mereakadeemia Merekool
 • 2000 Rapla Ühisgümnaasium

Tasemeõpe:

 • 2020 Vanemallohvitseride keskastmekursus
 • 2007 Nooremallohvitseri kursus

Teenistus ja täiendõpe: 

 • 08.2019 – 01.2021 Kaitseväe Akadeemia, pedagoogika instruktor. Peamised tööülesanded: instruktori kursuse läbiviimine ja laskeväljaõppe läbiviimine, arendamine ning korraldamine. Õppematerjalide kaasajastamine ja koostamine. Täiendõppe (käsitulirelvad) läbiviimine EKV-s.
 • 05.2014 – 08.2019 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused Lahingukool, laskeväljaõppe instruktor. Peamised tööülesanded: laskeväljaõppe läbiviimine, arendamine ja korraldamine. Suurõppustel staabi koosseisus väljaõppe läbiviimine ja koordineerimine liitlas üksustega.
 • 07.2007 – 05.2014  Maavägi, Põhja KRK, Vahipataljon, rühmavanem-instruktor. Peamised tööülesanded: väljaõppe läbiviimine, õppuste korraldamine ja koordineerimine.

Keit Purga

Instruktor
E-mail: keit.purga @ kaitseliit.ee