VÕITLE TARGALT!

Imre Õim

Sõjalise õppesuuna juhataja
E-mail: imre.oim @ kaitseliit.ee

Öeldakse, et inimene on vana siis, kui ta enam midagi ei õpi. Mulle tundub, et parim viis õppida on läbi õpetamise. Olen saanud tuleristsed kõigis Eesti sõjalist väljaõpet ja haridust andvates õppeasutustes. Olen seda teinud alates 1994. aastast. Alustasin Meegomäel Võru Lahingukoolis, siis episoodiliselt KVÜÕA, seejärel Kaitseliidu kool, KVA ja nüüd uuesti KLK. Seega ring on täis ja spiraal viib uuesti tuttavatele radadele uutele väljakutsetele. Olin tegevteenistuses laigulises mundris staabiveebli auastmes ja nüüd siis ülikonnas. Kaitseliidu tegevliige aastast 2001.

Tööülesanded:

 • Juhib õppesuuna töötajaid;
 • Sõjaväeliste juhtide ja erialainstruktorite väljaõppe korraldamine ja läbiviimine;
 • Määratud mittesõjaliste valdkondade juhtide ja instruktorite väljaõppe korraldamine
 • ja läbiviimine;
 • Korraldab õppesuuna arengut toetavate õppekavade ja õppevara koostamist ning revalveerimist;
 • Mittekoosseisuliste, sh välisinstruktorite juhendamine, rakendamine ja tagamise
 • korraldamine;
 • Erialase õppematerjali koostamise korraldamine;
 • Kursuseülem ja istruktor Kaitseliidu kooli kursustel;
 • Osaleb Kaitseliidu kooli finantstegevuses.

Haridus:

 • 1994 Vana-Antsla Põllutöökool

Tasemeõpe:

 • 2007 Staabiveebli kursus
 • 2005 Kompaniiveebli kursus KVK-3
 • 1998 Johtamisoppi, aselajioppi, taktiikka, liikuntakoulutus (reservohvitseride kursus, suurtüki eriala)
 • 1995 Jalaväe allohvitseride kursus ja Kaadriallohvitseride kursus (mõlemad kokku täna VABK koos Jao lahinglaskmiste läbiviimise õigusega)

Täiendõpe:

 • 2023 IPSC turvakursus
 • 2022 Lasketreener EKR tase 4
 • 2022 Laskesuusatamise abitreeneri EKR tase 3
 • 2021 Laskekohtuniku koolitus
 • 2021 Lasketreener EKR tase 3 laskmise eriala (omistatud abitreeneri kutse)
 • 2021 Õppimine ja õpetamine ülikoolis, Tartu Ülikool
 • 2021 LL2 JV jalaväe rühma lahinglaskmise läbiviimise õigus
 • 2018 Relvainstruktori kursus
 • 2018 Tõhus enesejuhtimine
 • 2018 Õppekava koostamine ja arendamine
 • 2018 Juhtimine praktikas 1 kursus
 • 2017 Laskeinstruktori litsents EL
 • 2007 Technical Advisory Section (TAS) RE Infantry Weapons Range seminar
 • 2006 Esmaabi põhikursus
 • 2003 Täienduskoolitusprogramm Kutsepedagoogika, Tartu
 • 2003 British Military Advisory and Training Team Central and Eastern Europe
 • 2003 Täiskasvanute koolituse korraldamine, Eesti Põllumajandusülikool
 • 2003 Suhtlemisoskuse arendamine organisatsioonis
 • 2002 Relvainstruktori kursus
 • 2002 Täiendõppekursus Täiskasvanute koolituse korraldamine
 • 2002 Korrektne asjaajamiskeel
 • 2000 Pedagoogilis-psühholoogiline kursus, Tallinna Pedagoogikaülikool
 • 2000 Etikett ja vastuvõttude korraldamine
 • 1995 JRTC & Fort Polk Louisiana USA (rahuvalve, tollal ei arvestatud missioonina)
 • 1995 Langevarjuhüpped

Imre Õim

Sõjalise õppesuuna juhataja
E-mail: imre.oim @ kaitseliit.ee