VÕITLE TARGALT!

TULE INSTRUKTORIKS

Alates 2023. aastast tegutseb Kaitseliidu kooli virtuaalse katuse all ühise meeskonnana meie vabatahtlikest ja ka liitlastest instruktorite grupp, et keskselt pakkuda väljaõppetoetust kogu Kaitseliidule ja võimalusel ka Kaitseliidu koostööpartneritele.

Selle ühenduse nimi on Joint Instructors Group  ehk JIG.

JIG täidab peamiselt Kaitseliidu malevate tellimusi abiks väljaõppeüritustel. Kui maleval on mõnes valdkonnas puudus oma instruktoritest, siis saab ta siit abi küsida. Taotlus läheb edasi vastava eriala instruktoritele, kes väljaõppeürituse aja ja koha sobivuse korral saavad appi minna.

Lisaks moodustuvad JIG liikmetest erialagrupid vastava valdkonna teadmise ja parimate praktikate edasiarendamiseks. On selleks juhtimine, taktika, relvasüsteemide kasutamine, pioneerindus, lahinguvälja meditsiin jne. – JIG osaleb oma ekspertiisiga kogu Kaitseliidu õppekavade ja õppematerjalide paremaks tegemisel.

JIG valib oma liikmete hulgast juhatuse, mille põhiülesanne on tagada grupi toimimine ja kvaliteet. Koostöös Kaitseliidu kooliga hinnatakse instruktorikandidaatide sobivust, korraldatakse täiendkoolitusi ja infopäevi.

Samas ei saa ei kool ega JIG juhatus instruktoreid sundida, vaid tegutseb eelkõige info haldajana, esialgse kontakti loojana tellijaga ja instruktori nõustajana. Kõik JIG instruktorid on vabatahtlikud, kuid kokkuleppeline arv koolitusi või panustamine töögruppi aastas tuleb teha, et olla tunnustatud JIG liige.

Iga JIG instruktor kohustub ülesande vastuvõtmisel andma parimat võimalikku väljaõpet ja ekspertiisi valdkonnas, milles ta on lubanud toetada. Abi tellijad annavad tagasisidet osutatud teenuse kohta. Instruktoritele tasutakse JIG raames tehtud töö eest vastavalt Kaitseliidus kehtestatud korrale.

NB! JIG liikmeks olemine ei ole formaalne ehk sellega ei muutu kaitseliitlase ametikoht ja kohustused kodumalevas. JIG korraldus, sellesse kuulumise standardid ja hüved selgitatakse täpsemalt avalduse esitanud kandidaatidele.

Foto: Renell Kaelep

Kui oled huvitatud tegutsema instruktori ja eksperdina, siis täida allolev kandideerimise ankeet ja saada meile. Pole vahet, kas oled juba „vana kala“ või „alles roheline“ koolitamise valdkonnas – me nõustame, korraldame koolitusi ja praktikat, et saaksid veelgi paremaks instruktoriks.

Kandideerin JIG instruktoriks

*Tärniga lahtrid on kohustuslikud.

Foto: Rene Toomse